Projekty ogólnopolskie

 

 

Dni Edukacji Prawniczej to jeden z największych oraz najbardziej rozpoznawalnych projektów Stowarzyszenia. Od 1997 roku we wszystkich Grupach Lokalnych w Polsce odbywa się w tym samym czasie.

DEP to trzydniowy cykl wydarzeń o charakterze edukacyjnym, skierowanych głównie do studentów prawa. Podczas nich wskazujemy uczestnikom możliwości doskonalenia się, dokształcania oraz pokazujemy różne możliwości rozwoju kariery zawodowej. Projekt jest także okazją do przedstawienia nowych trendów rozwoju prawa, poznania sposobu wykorzystywania socjologii, psychologii czy ekonomii w pracy prawnika.

 

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej to projekt skierowany do studentów prawa i administracji, którzy ukończyli I rok studiów. Jest okazją do zaprezentowania swoich umiejętności oratorskich, autoprezentacji czy pokonywania stresu związanego z publicznym przemawianiem. Sprawdza też wiedzę z zakresu prawa cywilnego, karnego lub administracyjnego.

Pierwszy etap konkursu stanowią Lokalne Konkursy Krasomówcze, odbywające się w szesnastu Grupach Lokalnych w Polsce. Zwycięzcy etapów lokalnych mierzą się ze sobą na etapie centralnym.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wygłosić dziesięciominutową mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Podstawą mów są kazusy z prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, opracowane na podstawie spraw sądowych. Każdej ze stron przysługuje prawo do trzyminutowej repliki.

 

Konkurs na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland to projekt pozwalający studentom prawa na napisanie autorskiego artykułu na wybrany temat. Zwycięska praca jest publikowana w Przeglądzie Prawniczym. Pierwszy zeszyt ukazał się w 2013 roku.

Każda Grupa Lokalna jest zobowiązana do zorganizowania konkursu i wyłonienia zwycięskiej pracy. Cały projekt daje możliwość rozwijania zainteresowania związanego z daną gałęzią prawa, pozwala także na zdobywanie umiejętności z zakresu legal writing.

Przegląd Prawniczy podkreśla naukowy charakter działalności Stowarzyszenia oraz wskazuje jak bardzo ważną kwestią jest publikacja, jako jedna z form pracy sekcji Działalności Naukowej.

Glosa

Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje jak bardzo ważną częścią naukowej pracy prawnika jest pisanie glos. Pozwala studentom na zdobycie doświadczenia związanego z tą formą pisania.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Eliminacje polegają na napisaniu glosy do orzeczenia z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, karnego lub finansowego. Autorzy pięciu najlepszych prac (po jednej pracy z każdej dziedziny) dostają się do drugiego etapu. W finale jury wybiera autora najlepszej pracy.

Konkurs ma na celu zachęcanie studentów do podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej wyroków wraz z ich uzasadnieniami, a także rozwinięcie sztuki argumentacji i obrony własnego stanowiska. Pozwala także studentom na rozwinięcie zainteresowań związanych z daną dziedziną prawa.

ITelect

ITele©t jest konkursem organizowanym we współpracy z kancelarią DLA Piper, sponsorem strategicznym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

Konkurs adresowany jest do studentów IV i V roku prawa, którzy interesują się nowymi, szybko rozwijającymi się dziedzinami prawa, takimi jak prawo telekomunikacyjne, prawo własności intelektualnej czy prawo nowych technologii. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie kazusów konkursowych dotyczących tematyki prawnej konkursu, skonstruowanych przez pracowników kancelarii DLA Piper.

Termin nadsyłania prac mija w kwietniu. W maju odbywa się etap finałowy, który jest etapem ustnym.

mm

Mistrzowie Mediacji to konkurs organizowany we współpracy z kancelarią MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy oraz przy wsparciu Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego “Facultas Iuridica”.

Konkurs ma na celu wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktów nie tylko jest bardziej korzystna dla stron, ponieważ pozwala na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego rozwiązania dla uczestników sporu, ale i przyczynia się do usprawnienia działania polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca od trzech do pięciu osób. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu, na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych, scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego wraz z ugodą przed mediatorem. Podczas finału uczestnicy przeprowadzają symulację postępowania mediacyjnego, na podstawie pracy napisanej w pierwszym etapie.

Law-Games

Ogólnopolski Konkurs Law Games organizowany we współpracy z kancelarią Wierzbowski Eversheds ma na celu pokazanie studentom prawa z jakimi sprawami, z zakresu prawa cywilnego, profesjonalni prawnicy mają do czynienia w swojej codziennej pracy.

Projekt adresowany jest do studentów III – V roku prawa oraz absolwentów prawa, którzy ukończyli studia maksymalnie trzy lata przed finałem konkursu. Zadanie eliminacyjne polega na rozwiązaniu kazusu, natomiast podczas finału uczestnicy konkursu wcielają się w rolę składu sędziowskiego i wydają werdykt w sprawie z kazusu eliminacyjnego. W pierwszej części finału uczestnicy pracują w grupach, co jednocześnie sprawdza ich predyspozycje do pracy w zespole.

Termin nadsyłania rozwiązań kazusów to kwiecień, a w maju odbywa się finał. Główną nagrodą jest możliwość odbycia miesięcznej, płatnej praktyki w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

OKPE1

Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego to autorski projekt Grupy Lokalnej ELSA Słubice, skierowany do studentów prawa i administracji studiów licencjackich i magisterskich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz do studentów europeistyki.

Pierwszy etap konkursu polega na rozwiązaniu testu, dostępnego na platformie internetowej. Piętnastu najlepszych uczestników kwalifikuje się do drugiego etapu, którym jest Quiz “1 z 15”, oparty na formule teleturnieju “1 z 10”. Najlepsze pięć osób wyłonionych w ten sposób dostaje się do finału, w którym każdy odpowie na trzy pytania zadane przez jury.

Ogólnopolski-Moot-Court-logo

Ogólnopolski Moot Court z Arbitrażu Handlowego to projekt organizowany przez Grupę Lokalną ELSA Warszawa, który pozwala studentom kierunków prawniczych na sprawdzenie się w roli obrońcy oraz zdobycia cennego doświadczenia i wykorzystania wiedzy, nabytej w ciągu toku studiów.

W konkursie biorą udział drużyny złożone z minimum trzech, a maksymalnie czterech osób, posiadających status studenta co najmniej trzeciego roku studiów I stopnia lub status studenta studiów II stopnia.

Pisemny etap konkursu polega na napisaniu przez zespół pisma procesowego powoda oraz pisma procesowego pozwanego. W ustnym etapie zespół prezentuje swoje argumenty przed panelem sędziowskim, złożonym z profesjonalnych arbitrów.