Forum Rynków Kapitałowych

W dniach od 31 marca i 1 kwietnia mieliśmy przyjemność zorganizowania Forum Rynków Kapitałowych – dwudniowego wydarzenia organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland w całości poświęcone tematyce rynków kapitałowych. Spośród szeregu innych wydarzeń dotyczących tej dziedziny, nasze wyróżnia się unikatową formą.


Pierwszego dnia odbył się finałowy, drugi etap konkursu giełdowego, polegający na sprawdzeniu umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej z zakresu rynków kapitałowych w praktyce poprzez symulację obrotu papierami wartościowymi. Drugi dzień Forum miał formę konferencji. W początkowej części odbyły się dwa panele główne: ,,Wyzwania i zagrożenia polskiego rynku kapitałowego” oraz ,,Efektywność rynku kapitałowego w Polsce oczami emitenta i inwestora”. Następnie wydarzenia zostały podzielone na trzy, bardziej szczegółowe bloki eksperckie o tematyce prawnej, finansowej oraz inwestycyjnej. Spotkanie zakończyliśmy panelem studencko-doktoranckim. Całe wydarzenie zwieńczyła uroczysta gala w Klubie Adwokata w Krakowie.

Pomysł na Forum okazał się być bardzo atrakcyjny dla uczestników, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Czujemy się dumni! 🙂 Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za udział i zainteresowanie naszym projektem. Dziękujemy również uczestnikom Konkursu Giełdowego oraz uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu na Abstrakt i gratulujemy zwycięzcom!

Podziękowania kierujemy w stronę prelegentów, którzy wystąpili podczas Konferencji. Dziękujemy dr. Marcinowi Mrowcowi, dr. inż. Januszowi Żarnowskiemu, dr. Markowi Benio, dr. Marcinowi Kiełbasie, mec. Katarzynie Grodziewicz, dr Małgorzacie Kożuch, dr. Jarosławowi Klepackiemu, adw. Jackowi Polewskiemu.

Dziękujemy prof. dr hab. Wojciechowi Pyziołowi, dr Jackowi Dybińskiemu, Panu Karolowi Magoniowi oraz Panu Tomaszowi Reguckiemu za nieocenioną pomoc podczas Konkursu Giełdowego.

Serdecznie dziękujemy Patronowi wydarzenia – Giełdzie Papierów Wartościowych, Partnerom, Patronom Honorowym oraz Patronom Medialnym Forum Rynków Kapitałowych.

Dziękujemy również Okręgowej Izbie Adwokackiej za pomoc przy organizacji wydarzenia oraz Gali zwieńczającej Forum. Podziękowania kierujemy w stronę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz fundatorów nagród dla zwycięzców konkursów – Wydawnictwo C.H. BECK oraz Wydawnictwo Od.Nowa.