DEP: Prawnicza Akademia Filmowa

dep2Prawnicza Akademia Filmowa „Krótki film o zabijaniu“- projekcja filmu wraz z prelekcją prof. dr hab. Włodzimierza Wróbla
17 listopada 2014, (poniedziałek), godz. 17:30,
Sala 218, Collegium Wróblewskiego

OPIS FILMU: Młody chłopak brutalnie morduje taksówkarza. Wobec braku okoliczności łagodzących zostaje skazany na karę śmierci.

PRELEGENT: prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel


Jest profesorem w Katedrze Prawa Karnego, kierownikiem Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego, kierownikiem Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego oraz Studiów Podyplomowych , Prawa Medycznego i Bioetyki. Od października 2012 pełni obowiązki kierownika Katedry Prawa Karnego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 r. i w tym roku rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Karnego UJ. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1992 r. na podstawie rozprawy pt. Znamiona normy sankcjonowanej i sankcjonującej w przepisie prawa karnego., zaś stopień naukowy doktora habilitowanego w roku 2003 r. na podstawie rozprawy pt. Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym. Od 1997 r. prowadził zajęcia w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ (sekcja prawa karnego), w latach 2005-2008 kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ. Członek komisji nauk prawnych Polskiej Akademii Umiejętności.