Konkurs Krasomówczy

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków zaprasza na jubileuszową XX edycję Lokalnego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się 4 marca 2016r. o godzinie 10.00 w Sali Amfiteatralnej gmachu Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Zasady konkursu:

Uczestnicy wcielają się w role stron przewodu sądowego w postępowaniu cywilnym, karnym lub administracyjnym. Zadaniem jest wygłoszenie mowy końcowej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Studenci rywalizują z wylosowanym uprzednio przeciwnikiem, wygłaszając 10- minutowe przemowy z prawem do 3 minutowej repliki po wystąpieniu adwersarza, lub 15- minutowe, bez prawa do repliki. Wystąpienia te opierać się będą na fikcyjnych kazusach, przydzielanych w drodze losowania. Uczestnicy odnoszą się do stanu faktycznego, argumentując swoje stanowisko, starając się przekonać do niego Jury oraz zgromadzoną publiczność i mogą wówczas korzystać z aktów prawnych, literatury, notatek itd. Kazusy zostaną rozlosowane ok. tygodnia przed Konkursem.

Zwycięzca otrzyma nagrodę specjalną w postaci praktyki w kancelarii SPCG (“T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski”) oraz będzie miał możliwość wystąpienia w etapie ogólnopolskim XX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej, który odbędzie się w kwietniu we Wrocławiu!

Formularz z zapisami będzie dostępny w dniach 6-16.02.2015.