LL.M. na Harvard Law School

Dnia 8 czerwca mieliśmy okazję gościć na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego absolwenta LL.M na Harvard Law School – jednej z najlepszych szkół prawniczych na całym świecie. Naszym gościem był dr Jacek Dybiński – pracownik naukowy w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, doktor nauk prawnych w specjalności prawo gospodarcze prywatne, ekspert i autor publikacji z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego oraz problematyki ładu korporacyjnego, prelegent i panelista na licznych konferencjach naukowych oraz seminariach w Polsce i za granicą. Spotkanie miało na celu opowiedzenie o życiu studenta HLS, o procedurach wstępnych do szkoły jak i ogólnie o systemie LL.M. Program obejmował również krótki quiz, którego nagrodą były książki ufundowane przez Wydawnictwo Od.Nowa. Dziękujemy za udział zarówno prelegentowi, jak i uczestnikom!