O sekcji

Działka Marketing stanowi istotny element działalności naszego stowarzyszenia.  Wypełnia bardzo ważne zadania pomocnicze.  Mimo, że nie zajmuje się bezpośrednio organizowaniem konferencji, praktyk, czy konkursów, to jednak w ich organizacji odgrywa kluczową rolę.

Działalność marketingu można podzielić na cztery filary:

  • Fundraising– pozyskiwanie funduszy poprzez nawiązywanie współpracy z firmami oraz instytucjami działającymi na rynku w branży prawniczej oraz branżach pokrewnych,
  • Public relations– nawiązywanie i prowadzenie kontaktów ze środkami masowego przekazu oraz kreowanie marki ELSA Kraków w mediach i na uczelni,
  • Promocja i produkcja– przygotowywanie materiałów promocyjnych ELSA i organizowanych projektów oraz ich kolportaż wśród odbiorców,
  • Badania rynku– analiza lokalnego rynku, potrzeb funkcjonujących na nim podmiotów, analiza szans i zagrożeń, badanie wizerunku ELSA, badania opinii wśród uczestników projektów.

Dobry „Marketer” charakteryzuje się komunikatywnością w mowie i piśmie. Uczestnicząc w spotkaniach marketingowych zdobywamy cenne umiejętności interpersonalne i doświadczenie w prowadzeniu biznesowych negocjacji.  Marketing uczy  kreatywnego myślenia, elastyczności działania oraz łatwości szybkiego reagowania na zmiany. Są to cechy, które stanowią gwarancję sukcesu w Waszej przyszłej karierze w każdym zawodzie.