Praktyki obowiązkowe

Zasady zaliczania praktyk organizowanych przez ELSA na poczet praktyk obowiązkowych wchodzących w zakres programu studiów:

1. Student, który został zakwalifikowany do odbycia praktyki w kancelarii, z którą współpracuje ELSA, jest zobowiązany złożyć wniosek o skierowanie na praktykę na zasadach ogólnych tzn. przynajmniej miesiąc przed jej rozpoczęciem. Wniosek powinien zawierać:
zgodę promotora na zamianę praktyki,
wskazanie terminu praktyki i adresu kancelarii,
wskazanie rodzaju zamiany (np. organ administracji – kancelaria, prokuratura – kancelaria).

2. Studenci zamierzający zaliczyć praktykę na poczet praktyki obowiązkowej są zobowiązani przedstawić po jej zakończeniu dziennik praktyk zawierający wpisy dotyczące wykonywanych obowiązków potwierdzonych przez opiekuna ze strony kancelarii (patrona) wraz z opinią.

3. W przypadku braku możliwości zachowania miesięcznego terminu, o którym mowa w pkt 1 (krótki czas od zakończenia rekrutacji przez kancelarię do chwili rozpoczęcia praktyki) student jest zobowiązany przedstawić wymagany wniosek Pełnomocnikowi ds. Praktyk przed rozpoczęciem praktyki. Z możliwości tej mogą skorzystać tylko studenci posiadający już dziennik praktyk.