Projekty międzynarodowe

EMC2ELSA Moot Court Competition on WTO Law:

to największy i najbardziej prestiżowy konkurs organizowany przez naszą sieć. Polega na przeprowadzeniu symulacji rozprawy według systemu rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu.

W rolę pełnomocników wcielają się studenci uczelni z całego świata. Pracujący dla WTO prawnicy i pracownicy jej Centrum Rozwiązywania Sporów przygotowują fikcyjny kazus, a rolą drużyn startujących w EMC2 jest zredagowanie na jego podstawie pism procesowych dla skarżącego i pozwanego. Po wstępnym etapie pisemnym, drużyny prezentują swoje wystąpienia dla obu stron postępowania przed panelami sędziowskimi, które składają się z profesjonalistów zatrudnionych w WTO i ekspertów prawa handlowego oraz międzynarodowego.

Konkurs sprawdza zarówno umiejętności pisania, jak i zdolności oratorskie i argumentacyjne uczestników. Jest też dobrą okazją na przetestowanie umiejętności językowych. EMC2 obejmuje swoim zasięgiem cały świat, a finał, który odbywa się w Genewie w siedzibie WTO gromadzi dwadzieścia drużyn, złożonych z najlepszych młodych adeptów prawa ze wszystkich zakątków globu.

HRMCCEuropean Human Rights Moot Court Competition:

to konkurs współorganizowany z Radą Europy, będący symulacją postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu odnośnie naruszeń Konwencji Wiedeńskiej. Pozwala uczestnikom na pogłębienie swojej wiedzy, zaprezentowanie umiejętności pisania oraz przemawiania, a także na rozwój umiejętności językowych.

Drużyny, mające od dwóch do czterech osób, mają za zadanie zbadać fikcyjny kazus i stworzyć pisma procesowe dla obu stron postępowania. Szesnaście najlepszych drużyn kwalifikuje się do Wielkiego Finału w Strasburgu. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny jest miesięczny staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Runda Narodowa EHRMCC organizowana w Warszawie ma na celu stworzenie możliwości, dla drużyn z Polski, na sprawdzenie swoich umiejętności i lepszego przygotowania Europejskiego Finału. Uczestnicy prezentują się przed panelem sędziowskim, złożonym z polskich ekspertów w zakresie praw człowieka.

Screenshot-16-CopyLegal Research Groups to sieciowy projekt polegający na przygotowaniu i opublikowaniu badań nad daną dziedziną prawa przez studentów prawa oraz młodych prawników. W każdym kraju należącym do ELSA grupa opracowuje temat, a ich praca zostaje opublikowana w końcowym raporcie. LGR pozwala na rozwój zainteresowań dotyczących konkretnych zagadnień prawnych oraz poznanie jak podobne zagadnienia kształtują się w innych krajach sieci.
W roku akademickim 2015/2016 tematem jest: The International Legal Research Group on Freedom of Expression – Protection on Journalistic Sources (LGR on FOE). Projekt współorganizuje ELSA oraz Rada Europy.