Seminarium “Klauzula sumienia. Odpowiedzialność karna lekarza za nieudzielenie pomocy pacjentowi a brak zgody pacjenta na wykonanie zabiegu.”

Dnia 26 kwietnia 2016 miało miejsce seminarium, którego temat brzmiał “Klauzula sumienia. Odpowiedzialność karna lekarza za nieudzielenie pomocy pacjentowi a brak zgody pacjenta na wykonanie zabiegu.”

W trakcie wydarzenia swoje prelekcje przedstawili dr Zbigniewa Zalewski z Zakładu Filozofii i Bioetyki UJ, który przybliżył nam aspekty filozoficzne dotyczące klauzuli sumienia oraz dr Tomasz Sroka, który prezentował aspekty prawne tematu. Serdecznie dziękujemy za poświęcony uczestnikom czas oraz interesujące prezentacje.

Dziękujemy także wspierającym nas podmiotom: portalowi studentprawa.pl, portalowi wydarzysie.pl oraz portalowi odkryjprawo.pl.

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z wydarzenia! 🙂

IMG_5318 IMG_5324 IMG_5326 IMG_5329 IMG_5331 IMG_5336 IMG_5340