Wydarzenia 2015/2016

ELSA Day

25 listopada każda Grupa Lokalna w całej międzynarodowej sieci ELSA świętowała ELSA Day. Wydarzenie ma na celu promocję przestrzegania praw człowieka oraz zwrócenie uwagi studentów na istotne kwestie, takie jak Gender Equality, która była naszym tegorocznym tematem przewodnim.
W tym roku zorganizowane zostały trzy wydarzenia – jednym z nich było seminarium „Doskonaleniu prawa i jego stosowania w zakresie przeciwdziałania przemocy”, przeprowadzone przez panią Katarzynę Kudybę. Po południu studenci mieli okazję wysłuchać prelekcji pana Roberta Grzelakowskiego na temat przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć w systemie sądownictwa rodzinnego oraz wziąć udział w krótkich warsztatach z przygotowania pozwu rozwodowego. Na sam koniec zorganizowana została Prawnicza Akademia Filmowa, podczas której zainteresowani mogli obejrzeć film pt. „Dziewczynka w trampkach”, opowiadający historię kobiet w Arabii Saudyjskiej, za kamerą którego stoi pierwsza w historii tego kraju kobieta reżyserka.
Dziękujemy prelegentom oraz wszystkim uczestnikom za przybycie i świętowanie razem z nami ELSA Day! ELSA Day logo official