Kancelaria SPCG Partnerem Głównym ELSA Kraków

8 stycznia 2016 roku przedstawiciele ELSA Kraków Prezes ELSA Kraków Krystian Kuropaś, Skarbnik Grzegorz Dymczak oraz Wiceprezes ds. Marketingu Jan Kopeć podpisali w imieniu naszego stowarzyszenia umowę o Partnerstwie Głównym z Kancelarią Adwokatów
i Radców Prawnych T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski SPCG reprezentowaną przez mecenasa Wawrzyńca Rajchel. Świadomi wynikającej z faktu partnerstwa odpowiedzialności mamy nadzieję na udaną dla obu stron współpracę, która podniesie również poziom organizowanych przez ELSA Kraków projektów.