O sekcji

Działalność Naukowa (ang.: Academic Activities) to sekcja zajmująca się organizacją wielu różnorodnych projektów.

Celem przyświecającym naszym działaniom jest przybliżenie bardziej praktycznych aspektów prawa i rozwój naukowy studentów.
Organizujemy projekty na trzech poziomach: lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Głównym narzędziem realizacji są konkursy, będące szansą na sprawdzenie wiedzy, umiejętności uczestników na różnych płaszczyznach. Podobnym typem wydarzeń są projekty typu moot court, które są symulacją postępowania przed różnymi instytucjami. Oprócz tego organizujemy wiele innych projektów, także tych realizujących pomysły i zainteresowania członków działki. Staramy się odpowiadać na aktualne zmiany prawne i społeczne. Nasze działania opiewają również szkolenia, dotyczące głównie soft-skills, wiedzy prawniczej oraz wiedzy dotyczącej ELSA. Działalność Naukowa zajmuje się także działalnością publikacyjną naszego Stowarzyszenia.

Zaangażowanie się w prace Działalności Naukowej daje możliwość poznania wielu osobistości – zarówno cenionych teoretyków prawa, najlepszych praktyków, jak i tych pełniących najważniejsze funkcje w instytucjach prawnych i państwowych. Korzystamy także z doświadczenia i umiejętności innych członków Stowarzyszenia. Przede wszystkim jednak stwarza możliwość rozwinięcia zdolności organizacyjnych, uczestnictwa w wielu wartościowych przedsięwzięciach oraz doskonalenia praktycznych umiejętności – nie tylko tych, których znajomość przewiduje dla nas plan studiów.