O sekcji

Seminaria i Konferencje (ang. Seminars & Conferences) uznawane są za najbardziej międzynarodową i kreatywną działkę. Projekty S&C organizowane są na trzech poziomach: lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Ich tematyka zazwyczaj zależy od inwencji twórczej Komitetu Organizacyjnego (OC), a oprócz tego opiera się na programach wiodących ELSA: Programie Prawo i Medycyna (ELSA Poland), Programie Media Law (ELSA International) oraz towarzyszącym nam od samego powstania ELSA Programie Praw Człowieka, na którym opiera się cała działalność Stowarzyszenia.

Komitet Organizacyjny, tworząc dany projekt, ma szansę nie tylko wzbogacić swoją wiedzę merytoryczną, lecz także nabyć wiele umiejętności miękkich, takich jak planowanie strategiczne, zdolność do kreatywnego myślenia, umiejętność pracy w zespole czy przemawianie publiczne.

Projekty S&C można podzielić na następujące kategorie:

Seminaria: Projekty dotyczące konkretnego tematu konkretnej dziedziny prawa. Ich celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, której nie mogą zdobyć podczas wykładów uniwersyteckich, a która dotyczy tematyki aktualnej i użytecznej w danym czasie.

Konferencje: Wydarzenie co do zasady większe i o bardziej naukowym niż seminarium charakterze. Konferencje przeważnie trwają jeden, a nawet dwa pełne dni, co daje możliwość dogłębnej analizy poruszanej tematyki, a także stwarza pole do dyskusji nie tylko pomiędzy prelegentami, lecz także pomiędzy biernymi uczestnikami wydarzenia. Plan konferencji zazwyczaj zawiera również część socjalną przygotowaną dla zaproszonych gości, która sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości.

Panele dyskusyjne: Projekt, podczas którego eksperci dyskutują nad specyficznym problemem prawnym przed publicznością. Ważnym jest, aby prelegenci byli specjalistami różnych dziedzin, co ma przysłużyć się do owocnej konfrontacji poglądów.

Szkoły prawa: Organizowane w okresie wakacyjnym projekty składające się z wykładów, warsztatów i programu socjalnego. Program akademicki letniej szkoły prawa musi trwać minimum 20 godzin tygodniowo, uczestnicy muszą mieć także przewidziany czas na własną naukę.  Wyjazd na letnią szkołę prawa to także idealna okazja do poznania Elsowiczy z różnych krajów!

Study Visits: Wymiany akademicko-kulturowe organizowane pomiędzy różnymi Grupami Lokalnymi ELSA w całej Europie. Kształt takiej wymiany zależy od chęci i inwencji twórczej uczestników, jest okazją do poszerzenia swoich horyzontów, spotkania nowych ludzi oraz zapewnia mnóstwo niesamowitych wspomnień!

Institutional Visits: Wizyty w organizacjach pozarządowych, obiektach administracji rządowej czy uniwersytetach organizowane zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Wśród zorganizowanych przez krakowskie Esencje w ostatnich latach wydarzeń wartymi zauważenia wydają się być szczególnie Law School on International Tax Law, Dwie Ogólnopolskie Konferencje Prawa Medycznego, Konferencja Piractwo w sieci, zagrożenia bezpieczeństwa w dobie internetu, Międzynarodowa Konferencja Mitigating the impact of the economic crisis in Europe by legal regulations oraz symulacja obrad Parlamentu Europejskiego przygotowana we współpracy z European Youth Parliament Poland.

W tym roku S&C organizują comiesięczne spotkania Legal Cafe, których tematyka koresponduje z bieżącą sytuacją w kraju i na świecie. Uczestnicy tych wydarzeń mogą wysłuchać wypowiedzi specjalistów z różnych dziedzin prawa i podjąć z nimi dyskusję. Oprócz projektów o charakterze lokalnym pracujemy także nad Bilateral Study Visits z ELSA Kosice (marzec) oraz Multilateral Study Visit z ELSA Brno, ELSA Bratislava i ELSA Budapest (kwiecień), a największymi tegorocznymi wydarzeniami krakowskich Esencji będą Ogólnopolska Konferencja o Prawach Mniejszości Seksualnych (2 kwietnia) oraz druga edycja Law School on International Tax Law (3 – 10 lipca).