Podsumowanie XX Lokalnego Konkursu Krasomówczego

4 marca 2016r. w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie odbył się XX Lokalny Konkurs Krasomówczy, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków. Uczestnicy Konkursu mieli za zadanie wygłosić mowę końcową w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji w sprawie cywilnej, karnej albo administracyjnej. Swoje wystąpienia przygotowali na podstawie rozlosowanych wcześniej kazusów.

Laureatami jubileuszowej edycji Konkursu zostali:
I miejsce – Kacper Górniak
II miejsce – Tomasz Korandy
III miejsce – Agnieszka Wąglorz

Wśród nagród pojawiły się nagrody rzeczowe i książkowe, ufundowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Na zwycięzcę czeka dodatkowo semestralny kurs nauki języka ufundowany przez Profi-Lingua oraz płatna praktyka w Kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka komandytowa (”SPCG”), będącej Partnerem Głównym ELSA Kraków. Główną nagrodą jest możliwość uczestnictwa w XX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej, który w tym roku odbędzie się we Wrocławiu.

Patronat nad Konkursem objęli: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, Stowarzyszenie Sędziów Polskich “Iustitia”, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgowa Rada Adwokacka.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za udział, pomoc w organizacji oraz za wsparcie!