Konkurs ELSA Kraków na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland

10397810_883964584977989_6693935153327948151_nKonkurs ELSA Kraków na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych dozwolonym użytkiem w internecie, ochroną utworów audiowizualnych, programów komputerowych oraz prawem autorskim.

ELSA Kraków serdecznie zapraszamy  do udziału w kolejnej edycji Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego ELSA Poland. W tym roku konkurs obejmuje szeroko pojętą tematykę dotyczącą PRAWA AUTORSKIEGO.

W konkursie mogą wziąć udział Studenci każdego roku, Doktoranci oraz Absolwenci, którzy ukończyli studia w 2013 i 2014 roku. Pracę należy wysłać do dnia 8 marca 2015 roku na adres: artykul@krakow.elsa.org.pl.

Zwycięzca zostanie uhonorowany publikacją artykułu na łamach naszego Przeglądu oraz otrzyma nagrodę specjalną, o której niebawem dowiecie się więcej!

Informacje techniczne dotyczące pracy:
– objętość do 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków) ze spacjami i przypisami,
– przypisy dolne,
– czcionka Times New Roman,
– rozmiar czcionki 12 (przypisy 10),
– odstępy między wierszami: 1,5 wiersza.
– artykuł powinien być w formacie: .doc, .docx lub .pdf

Uczestnicy powinni pamiętać, aby do artykułu dołączyć:

  • formularz zgłoszeniowy (znajduje się na samym dole),
  • krótkie streszczenie wraz z tytułem w języku obcym nowożytnym (summary),
  • kluczowe słowa w języku obcym nowożytnym (key words).

Informacje na bieżąco na stronie wydarzenia!

Czekamy z niecierpliwością na Twoją pracę!!!

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu ELSA Kraków na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland