Rekrutacja do Moot Court

Pod koniec października odbyła się rekrutacja do dwóch największych Moot Courtów, organizowanych przez ELSA!

European Human Rights Moot Court Competition to  konkurs organizowany przez ELSA przy współpracy z Radą Europy.
Jest to symulacja postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw
Człowieka w Strasburgu odnośnie naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zadaniem zespołów (2-4 osobowych) biorących udział w Moot Courcie jest zbadanie kazusu i stworzenie pism dla obu stron postępowania.

human

Na postawie przygotowanych pism, 16 najlepszych drużyn kwalifikuje się do Wielkiego Finału w Strasburgu. Nagrodą dla zwycięskiej drużyny w konkursie jest miesięczny staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.
HRMCC to jedyny europejski Moot Court dotyczący praw człowieka, który organizowany jest po angielsku. Udział w nim, nie tylko pozwala sprawdzić stan umiejętności językowych, lecz również poszerzyć wiedzę na temat praw człowieka.

ELSA Moot Court Competition on the law of World Trade Organization  to dla uczestników udział w symulacji rozprawy na kanwie kazusu z zakresu prawa handlowego (ok. 10-minutowe wystąpienie każdego kandydata, w języku angielskim).

emc2

W obu przypadkach kandydaci muszą wykazać się bardzo dobra znajomością języka angielskiego oraz wiedzą prawniczą.

kal