Seminar on Internet Law / Seminarium z Prawa Internetu

Untitled designWe would like to invite you on the next seminar organised by ELSA Cracow, which will take a closer look on the Internet Law. On 14th of April 1015 at 10 -11,30 in Pauza in Garden you can get to know corners of the Internet deeper and find out how to surf there safety. Seminar will be held in English. [Polish version below]

The lecturer of the meeting is dr Piotr Wasilewski – an advocate, adjunct in the Department of the Mass Media of Communication in Intellectual Property Law Institute on Faculty of Law and Administration on Jagiellonian University. He is also an undergraduate of Faculty of Law and Administration on Jagiellonian University and postgraduate of Intellectual Property Law. In 2005/2006 he was legal coordinator of Creative Commons Poland Movement. He is an author of numerous scientific publications, including monography Open Content. Legal Issues (2008). He is also a lecturer on national and international conferences, coach of specialistic training course in intellectual property law. He specialize in copyright law, media law and new technologies law.

Detailed informations according to the topic will be updated on a constant basis. Stay tuned!

Due to the limited number of place all willing are asked to fill up registration form, which is placed here:
https://docs.google.com/forms/d/1XcL-DirYEsE_GZUmQK8BPgYA3KIoG48CiNuInNJWY_k/viewform
You will get an acceptance letter by email.

See you soon!

————————–————————–————————–———————-

Zapraszamy Was na kolejne organizowane przez ELSA Kraków Seminarium dotyczące prawa Internetu. Już 14 kwietnia 2015r. w godzinach 10:00 – 11:30 w Pauza In Garden poznacie dalsze zakamarki Internetu i dowiecie się jak bezpiecznie się po nim poruszać. Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

Prelegentem spotkania został dr Piotr Wasilewski. Adwokat, adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent WPiA UJ oraz studiów podyplomowych z zakresu własności intelektualnej. W latach 2005-2006 koordynator prawny ruchu Creative Commons Polska. Autor licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii: „Open Content. Zagadnienia prawne” (2008) oraz „Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym” (2012). Prelegent na konferencjach w Polsce i zagranicą, trener specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie mediów oraz prawie nowych technologii.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki będą pojawiały się na bieżąco na wydarzeniu!

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod tym linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1XcL-DirYEsE_GZUmQK8BPgYA3KIoG48CiNuInNJWY_k/viewform
Zapisy będą potwierdzane mailowo.

Do zobaczenia!